1337353505665_375-1

Knut Arne Hansen

Tokyo, Japan 20110312 : Bylinebilde av VGs team i Japan. Fra venstre Gisle Oddstad, Kari Sperstad og Alf Bjarne Johnsen.
FOTO: URBAN ANDERSSON/AFTONBLADET