Hvor blir det av OL-gløden?

GULLSTEMNING: Her tar Johann Olav Koss gull på 5000-meter under OL på Lillehammer i 1994. Nå slåss idretts-Norge for et nytt OL på norsk jord, i 2022. Foto: Tore Berntsen, VGGULLSTEMNING: Her tar Johann Olav Koss gull på 5000-meter under OL på Lillehammer i 1994. Nå slåss idretts-Norge for et nytt OL på norsk jord, i 2022. Foto: Tore Berntsen, VG
AV: Anders K. Christiansen, journalist i VG

AV: Anders K. Christiansen, journalist i VG

Om to uker skal innbyggerne i hovedstaden si ja eller nei til et vinter-OL i egen by. Men bryr de seg egentlig?

Et «ja» betyr ikke nødvendigvis at alle landets OL-entusiaster bør slippe jubelen løs riktig ennå. Veien frem er fortsatt lang.

Men et «nei» er alt å dømme kroken på døra. Da blir det tungt å fortsette jobben for OL på norsk jord i 2022.

Sånn sett er valget viktig. Og sett i lys av det, spør jeg meg selv: Hvor blir det av engasjementet?

Idrettsfamilien snakker riktignok om OL. På Twitter pumpes det ut propagandameldinger fra ja-folket. Utøverne får vann i munnen bare av tanken på lekene. Idrettslederne snakker om bygging av haller og infrastruktur som om OL er den eneste løsningen.

Men blant folk rundt meg kjenner jeg ingen nerve. OL-avstemningen virker ikke å være et tema over kafébordet, på vorspielet eller foran TV-en på lørdagskvelden.

Engasjementet i det brede laget av befolkningen virker rett og slett å være fjernt.

Det er foruroligende når et arrangement – en investering – til en anslått prislapp på flere titalls milliarder kroner står på spill. Og det er bekymringsfullt for ja-siden. For selv om idretten ivrer etter å få arrangere OL, så hjelper det lite dersom ikke Ola Nordmann tripper etter å få delta på festen.

Det nærliggende spørsmålet er naturligvis: Hvorfor er det slik?

Svaret er trolig sammensatt. Men rikspolitikerne er en del av det.

De kvier seg for å ta standpunkt før et nervepirrende stortingsvalg. Paradoksalt nok vil ikke landets to største partier, Høyre og Arbeiderpartiet, si hva de mener om et OL i 2022. Vi har altså å gjøre med rikspolitikere som ikke ønsker å fortelle folket hva de bør stemme.

For fem år siden var daværende kulturminister Trond Giske (Ap) klokkeklar på følgende: Dersom det skal arrangeres OL i Norge i 2018 eller 2022, skal det skje i Tromsø – og ingen andre steder.

Budskapet var så tydelig at det ville vært vanskelig å argumentere for OL i Oslo i dag. Feigt eller ikke: For Ap er det antakeligvis bedre å sitte musestille i båten i 2013.

Siv Jensen kom ut av skapet som OL-motstander denne uken. I motsatt ende har ingen partier på riksplan foreløpig uttalt seg positive til OL.

Politikerne feiger ut. De gjemmer seg bak folkeavstemningen i stedet for å diskutere et fremtidig milliardprosjekt.

Det gjør det vanskelig å sette spørsmålet på dagsorden i årets stortingsvalg.

Enklere blir det ikke av at kun folk bosatt i Oslo får lov til å stemme. Det gjør den kommende avstemningen mindre interessant i store nasjonale debatter – selv om regningen skal betales av oss alle.

Resultatet av alt dette er en tøff kamp for å få oppmerksomhet og vekke engasjement.

Så kan man sikkert bemerke at OL-gløden muligens var begrenset i 1985 også, ni år før idrettsfesten på Lillehammer fant sted.

Men det hjelper ja-siden lite i dag. De har en solid jobb foran seg de neste to ukene.

Twitter: @VGNettAnders

66 tanker om “Hvor blir det av OL-gløden?

 1. Jeg forstår ikke at ingen kommentator påpeker følgende om hvorfor det er lav interesse:

  – ikke alltid lett å ta stilling til to ting. Ett valg holder for mange.

  -viktigere: man stemmer om sommeren. Vinteren er helt borte. Jeg er helt sikker på at resultatet ville blitt annerledes i februar.

 2. Går det an å «glemme» den økonomiske vinklingen i en slik kommentar ? For det første så blir det som å kjøpe en splitter ny sykkel i en klasse med fattige hvor ingen andre har sykkel. Og det kan jo hende at vi trenger alle de pengene til noe annet viktig ? Jeg trodde journalister hadde en sosial tankegang og når hele verden sliten økonomisk så blir det vel litt usmakelig med så mye sløsing….

 3. Etter at det ble «bestemt» at det ikke skulle være OL i Tromsø og omegn, skjønner jeg ikke at vi skal ha OL mer i dette landet. Det var for dyrt, «idretten ville ikke ha OL» og de rødgrønne ordnet det slik at det virket som om man ikke ønsket OL. Strakt det verste bråket har lagt seg, skal vi plutselig ha OL i sør. Da er alt i orden. Vi har penger (det har vi foreløpig, inntil de rødgrønne har brukt opp alt) Hvor er det blitt av OL-motstanden? Det er en jævlig råtten rødgrønn regjering som har sørget for at selv om demokratiet valgte Tromsø og omegn, gikk de imot deg og sto bak beslutningen om å skyve Tromsø til side og vente en stund til de kunne presentere et mer «normalt» område, nemlig gryta i sør. Jeg ønsker en debatt omkring dette for å få belyst hva som egentlig skjedde fra OL-debatten startet sist til den nå er dukket opp igjen.

 4. Jeg får ikke stemme og er fra Tromsø. Oslo er udemokratisk, misbruker demokratiets virkemidler og nå brukes riksmedia til regelrett politisk propaganda i alle vinkler som finnes.

  Sentralisia & egosentrisme i OL-saken
  Hvorfor er det slik at all politikk skal drives fra en kilde i sør. En sentrert kildes lik det Oslo nå er blitt. Hvor ble det av nordområdesatsingen? Idrettens politiske samfunnsansvar? Er de alle som argumenter forkastet?

  Dette er bare noen få av spørsmålene folk i nord stiller seg. Er det slik at Oslo tror det nytter med perler og billig sprit servert fra en smørebuss for folket i nord. Det ville være en stor tabbe.

  I nord finnes rikdommene. ”Se mot nord” er ikke bare et slagord eller sitat. Det er et faktum. I nord finnes mineralene, olje, gass, elver, fjordene, mektige fjell og et av Europas siste matfat til havs. Mest av alt. Her bor mennesker. Mennesker med følelser, kraft, viljestyrke, og mye livsglede. Noen har sågar meningers mot.

  Det er nok mange som lurer i vår nasjon på hva et slikt massivt press for Oslo betyr for alle oss andre? Er det slik at Oslo er et enebarn, og Oslobørs er alt vi som familienasjon har å by på i felleskap? Om dette stemmer, så er sjelen til AS Norge til salgs i denne OL-saken.

  Et OsloOL2022 splitter nasjonene i sør, fra en liten og maktesløs i nord. Nordnorsk idrett er tatt med voldsmonopol og dypt såret. Hvordan forklarer man denne manglende empati med de i nord og Tromsø2018?

  I Norge hadde vi vår parlamentarisme. Den er nå erstattet av Oslo og rein idrettspolitisk egosentrisme

  Ekstra til saken:
  VG informerte sine brukere i 2008 om at et OL2018 i Tromsø ville koste 28,5milliarder. Det var en feil fremstilling og Tromsøorganisasjonen ble torpedert av Oslo-relatert politikk.

  Kostnadsforskjellen var på

  «Sitat OL2018:
  ÅRSAKEN TIL AVVIKENE, IFØLGE TROMSØ 2018
  Avviket på ca. kr. 9,5 millarder består i hovedsak av følgende poster:

  Luftfart: 1 mrd.
  Vårt budsjett bygger på skriftlige beregninger fra Avinor. Etter at søknaden ble levert, har Avinor oppjustert sine beregninger med ca. 1 mrd. kroner.

  Sikkerhet: 1 mrd. (Oslo underbudsjetert her med 1,5milliarder)
  Det ble i dialogen med myndighetene avtalt at denne posten ikke skulle tas med i søknaden.

  Reserve: 2 mrd (Oslo fører summen i 0 på sitt innleverte budsjett)
  Vi har ført opp en reserve på 500 mill. kr. under gjennomføringsutgifter. Her har kvalitetssikrer lagt inn en økning på 2 mrd. kr.

  Reallønnsvekst: 2 mrd.
  Vi har i søknaden lagt til grunn prisnivå for 2007, i tråd med det som ble avtalt i den nasjonale søknadsprosessen. Kvalitetssikrer har i tillegg beregnet merkostnader knyttet til forventet reallønnsutvikling fram til 2018. Det vil for begge beregningsmetoder bli nødvendig å gjøre årlige prisnivåjusteringer av budsjettet i perioden 2007-2018, på tilsvarende måte som for Lillehammer 1994.

  Idrettsanlegg 1,2 mrd., øvrige anlegg 0,5 mrd. (Oslo -Holmenkollen ikke god nok)
  Her gjør kvalitetssikrer andre beregninger enn Tromsø Romsa 2018 AS, blant annet en høyere kvadratmeterpris. Kvalitetssikrer legger andre forutsetninger til grunn, bl.a. høyere kvadratmeter pris.

  Gjennomføringsutgifter: 2,5 mrd. (Oslo – Økes med flere milliarder)
  Kvalitetssikrer opererer bl.a. med 1,4 mrd. i økte leiekostnader.
  For alle budsjettposter vil vi etter anmodning fra Kultur- og kirkeministeren gjøre en nærmere analyse av de ulike avvikene.

  Økte inntekter: 0,6 mrd. (Oslo fører inn lavere inntekter enn Tromsø)
  Kvalitetssikrer anslår bl.a. høyere markedsinntekter.

  NB! Mandag skal Tromsø 2018 forklare tallene for idrettsstyret, som skal ta stilling til videre satsning – før regjeringen skal ta stilling til eventuell statsgaranti seinere i høst.

  Dette er fakta i tallene. Nå må søknaden til OL2018 Tromsø leses av de som nekter å sette seg inn i de reelle tallene, eller bruken. Alt annet ville være å ignorere mulightene til en fornuftig debatt.»

  Oslo2022 leverer in sin søknad uten DNV sikring først, og har slikt sett overkjørt sine egne prinsipper når de sa nei til å sende Tromsø2018 søknaden (Paule & Rognlien). I Nordlys «beklager» Rognlien dette nå.

  Oslo2022 før DNV sikring koster 34milliarder ( med postene over minimum 40milliard).

  Tallene som VG/Veritas brukte på 28,5milliarder var for en statsgaranti med totalkostnadene. Sitat Pressekonferanse:

  «De største differansene mens Tromsø 2018 har budsjettert med 2,538 milliarder i anleggsinvesteringer, opererer Veritas her med 3,768 milliarder. Under punktet gjennomføringsutgifter har Tromsø 2018 beregnet 9,703 milliarder. Veritas vil øke dette punktet til 12,183 milliarder.»

  Statens utgifter økes i Oslo2022 med minimum 7,2milliarder kontra Tromsø2018, og post F i budsjettet bør avsløre om summen egentlig er over 14milliarder mer enn Tromsø søknaden.

  VGnett stilte sine lesere dette spørsmålet i 2008:
  «Er det riktig å arrangere OL i Tromsø i 2018 dersom prislappen blir 28,5 milliarder kroner?»

  Har du sett slike spørsmål i VG i det siste om Oslo2022 til 40 eller 50Milliarder? Les om prislappen 50milliarder lengre ned.

  Hvordan VGnett og Oslo forkjempere kan omformulere virkeligheten til å passe eget syn er kun politisk, og nesten som løgn å regne.

  Tove Paule (nå i Drammen) ledet eller påvirket i lag med slike som Børre Rognlien mot et valg som falt på nei til Tromsø2018. I dag er de for Oslo 2022.

  Arven vi alle sitter igjen med i dag er en forspilt mulighet på alteret til egosentrismen rundt Oslo. Tromsø2018 ville gi verden og Norge et spektakulært, miljøvennlig og kompakt OL i en vinternasjon fra nord i landet.

  I år kommer det nok over 1,5meter sne i Tromsø. Brøytebudskjettet havner allikevel i Oslo.

  Rognlien & Co står bak søknaden tross store feil
  24.April i år fikk man vite at Oslo ville koste rundt 50milliarder.
  19.Juni i år leverte Rognlien søknaden til Tadja Hajik
  http://sissener.blogg.no/1377001654_nei_til_50_olmilliard.html
  https://nb-no.facebook.com/NeiTilOslo2022/posts/10201448601203337

  Børre Rognlien står bak en søknad som har fjernet summer som DNV la til Tromsø2018 søknaden. Dette sjarmør innlegget i avisen er bortkastet, det forklarer ingenting, unnskylder alt og lover masse.

  Nei, jeg tror ikke på Oslo søknaden. Jeg leser den du ikke får se (i media) og verken Rognlien eller Paule for den saks skyld er tilgitt. De ville ikke ha Tromsø2018 til angivelig 28milliarder og skylder i denne saken på andre enn seg selv.

  Rognlien sender en søknad til minimum 34milliarder før en godkjent kvalitetssikring (Oslo2022). En søknad som har fjernet summer i størrelses orden 2milliarder pluss i forhold til summer pålagt av DNV ovenfor Tromsø.

  Eksempel:
  Reserveposten – Tromsø2018 DNV korreksjon – 2 milliarder
  Reserveposten – Oslo2022 (levert uten DNV) – 0 milliarder

  Med andre ord 2 milliarder grunner til ikke å stole på Rognliens «beklagelse»

  • Det er nettop DET som er problemet.
   Svaret på overskriften er som følger : Fordi media har skapt et løgnaktig og falsk bilde, der de får folk til å tro at hvis man IKKE arrangerer OL så kommer man til å bruke de eventuelle pengene på «sykehus og infrastruktur».
   Poenget er, at det skjer ikke.
   OL er OL.
   Tror du/dere, at eldresituasjonen og sykehusene er bedre i 2022 hvis man ikke arrangerer OL ?
   Det er jo å lyve for seg sjøl.

   Media og politikere skaper skrekkbilder.
   Media får det til å fremstå som om OL blir for fiffen, noe for pampene.
   Og er det noe jantelovsridene Nordmenn elsker å hate, så er det «pamper», folk med penger. Folk som tjener 2000kr mer enn de selv i måneden.
   Småligheten til nordmenn lenge leve.

  • Beklager men dette er et svært lite gjennomtenkt problemstilling.
   Statsbudsjettet innbefatter ikke OL siden dette skal finansiere seg selv men
   med «lånehjelp» og ikke ukjente «susidier» i dagens Norge.
   Vi har før bevist hvordan Norge fikk «verdens oppmerksomhet» som sportsnasjon og turistnasjon. Legger du til all satsing for viderebruk av alle anlegg, sport i Norge videre fremover, sysselsetning med investeringer som tjener Norge enormt mm så virker argumentasjonen lite fornuftig. Norge vil
   gå i pluss i regnskapet etter et nytt OL med mange positive virkninger til
   fordel for nasjonen. Helsesektor kan ikke sammelignes eller innkluderes i
   spørsmål rundt OL. Mitt råd er å skolere seg bedre i samfunnsøkonomi og
   sosialøkonomi før slike lette påstander lettvint blir spredd rundt.

   MVA
   Petter

   PS Håper flere våkner opp til fordel for et flott og nytt OL i Norge.
   Norge både trenger og har behov for denne oppmerksomheten.

   • Du sier faktisk selv at OL IKKE skal finansiere seg selv…. Statsstøtte, aka. subsidier, utgjør det aller meste av beløpet.

 5. Feil underskrift til bilde. Der står: «Nå slåss idretts-Norge for et nytt OL på norsk jord.» Det er ikke idretts-Norge som slåss. Det er Ja-fanatikerne i Oslo som sloss, en «kamp» som de er dømt til å tape. Til «Nei»-tilhengerne: «Men kampen er ikke vunnet ennå. Møt opp og avgi din Nei-stemme ved valget i Oslo. Still også opp på Ja-folkets propaganda-møter og forstyrr.»

  • Ikke gjennomtenkt svar. Ditt svar er ikke godt nok gjennomtenkt
   Norsk idrett ønsker så «absolutt» er nytt OL på norsk jord med alt dette kan tilbakeføre samt enormt positivt for «idrettsnorge» med gjenbruk, ny idrettslig fremgang og positivt omdømme av Norge som tros alt ikke skal kostnadsføres over statsbudsjettet annet enn som lån i forkant. Anleggene
   er livsviktige for idrettsnasjonen Norge + «subsidiering» fra staten.

   Lettvinte innlegg virker for primitivt i denne saken som vil ha så stor verdi for
   Norge og vårt fedreland.

   Petter

 6. Jeg skjønner ikke hvorfor kommentatorer i media og OL- forkjempenrne er så forundret over dette. Slik jeg ser det er saken relativt opplgat. Politikerne (med Giske) signaliserte så tydelig som det går an (politisk) i sine synspunkt om når og hvor et OL skulle arrangeres. Den politiske vilje var så absolutt til stede både hos regjering og oposisjon og prosjektet hadde i tillegg betydelig bedre «standing» i befolkningen. De nødvendige politiske og økonomiske garantier ble stillet for å kunne sende en kvalifisert søknad med Tromsø som vertsby. Selv var jeg utrolig begeistret for dette prosjektet. Det ble i tillegg mulig å faktisk se konturene av arrangementet når Giske så tydelig signaliserte sitt og regjeringen syn. Det var derfor med undring og vantro jeg konstaterte av det var idretten selv som vendte tommelen ned for en OL søknad med begrunnelsen «fundamentert» i bekymringer rundt forsvarligheten rent samfunnsøkonomisk. Argumentet var ì og for seg legitimt nok selv om undertegnede ikke har opplevd at idretten har fremvist et så bredt samfunnsansvar verken før eller siden. Nå er imidlertid samme instans bondefanget i sin forrige avgjørelse, for skulle de nå falle ned på et annet standpunkt når Oslo ønsker å være vertskap, blir katten sluppet ut av sekken for alle å se. Det var bare ikke ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig da midlene skulle brukes i nord. Jeg mener at det lite og ingenting som har endret seg siden dengang rent samfunnsøkonimisk og erkjenner derfor at et OL i Norge ikke kan l seg gjennomføre.
  Lykke til med (valg)kampen.
  -Øystein-

  • Når man bruker begrepet samfunnsøkonomisk , er det som regel et kost/nytte forhold man snakker om.

   Ingen normale mennesker kan mene at kost/nytte forholdet kan forsvares ved å legge et OL til Tromsø.
   I så fall må det bli tidenes minste «compact games».

   Kost/nytte forholdet ved å legge et OL til Oslo er uendelig mye større.

  • Inlegget betraktes som sterkt naivt, lite gjennomtenkt og lite informativt. Flertallet i Norge står ikke bak «omdiskuterte Giske» som har utvist så dårlige politiske beslutninger gjennom sin tid i stortinget og som til stadighet
   kommer ut for diskusjoner for feilaktige valg. Dårlig sammenligning i saken.

   Alle elsker vi Norge i et Ol og helst på norsk jord hvor ettereffekten alltid blir
   svært god for Norge på alle måter. Nor eller sør i landet? Effekten av en slik
   satsing blir størst i Oslo og i landets tettest bebygde strøk og ikke i et
   «glissent» befolket strøk hvor etterbruken vil bli minimal og hvor all innvestering ikk kan betale seg tilbake. Patriot? Ok, men helheten må
   tilveie søknaden for Østlandet og Oslo som den store og sterke.
   Hva tjener norske interesser mest? Lite gjennomtenkt svar fra innlegger.

   Petter

 7. Jeg skjønner ikke helt logikken her? Valget er viktig fordi folk ikke lar seg begeistre for tanken om et OL?

  La oss ta en hypotetisk situasjon der en klubb av utesteder hadde lyst å arrangere fest for sånn ca 30 milliarder (og historien viste at tilsvarende fester i snitt ble over dobbelt så dyre). Festen ville gjort det nødvendig å bygge infrastruktur for ca 3 milliarder som var nyttig etterpå. Hovedargumentet for arrangementet var at det var gøy med en stor fest. Noen hadde påstått at folkehelsegevinsten av å se folk danse på TV var noen milliarder fordi det kunne hende at de hadde lyst å danse selv etterpå.

  De som var tenkt å betale regningen hadde nok vært ganske lunkne – men betyr dette at det hadde vært et viktig valg? Det eneste som er viktig i denne sammenhengen er at folk gidder å krysse nei til OL på stemmeseddelen når de likevel er ute for å stemme ved Stortingsvalget. Godt valg!

  • Og hvorfor skulle egentlig rikspolitikere bry seg? Enten kan man bli svertet som festbrems eller som full sjømann med lommene fulle av penger…

  • Tatt på kornet!
   Hvorfor trenger vi et OL som argument for å bygge infrastruktur i Oslo? Er det fair? Hva med en fair vurdering og politisk satsning der behovene er størst. Hva med andre byer? Beslutningen for bruk av samfunnets midler bør tas uavhengig av OL.

   Og de bruker folkehelse som argument..
   Det man trenger i Oslo er ikke overdådige anlegg for eliteidretten – eller medielandsby og sikkerhetstiltak for milliarder! Det vi trenger er småskala svømmehaller og idrettshaller til barna og folk flest som ikke kommer seg ut av godstolen.. VALGET ER ENKELT. STEM NEI!

  • La oss alle se dette budsjettet og regnskapet du henviser til.
   Du utviser en lav moral over friske mennesker sammenlignet med folk som trenger mere hjelp uten at du har dekning for dine påstander om at staten «sjeler» fra helsebudsjettet» Norske helsemiliarder reduseres ikke av
   et OL-prosjekt som må greie seg selv + velkjente subsidier fra staten lik
   norsk landbruk og div. annet. Kommer som ekstra satsning for norsk næringsliv som ettervirkning av positiv OL satsning. Dersom du ønske påplussing i budsjettene grunnet avvisning av OL så har du ikke riktig forstått norske stasbusjetter. OL innkluderes ikke i statsbudsjettet slik du tror og mener. Dog som en tilleggsnota som langsiktig planlegging for Norge og norsk næringsliv som sårt trenger OL-support i videre drahjelp. I din naive tenkegan tror du at helsebudsjettet kan påplusses det et ev. OL ville koste ved avvisning. Her går grensen for uopplysthet og naivitet.

   Neste gang du gir innlegg så bør du skoleres bedre.

   Petter
   Du ser ikke helheten i dette så da råder jeg deg til «sterk» etterutdanning og
   bedre skolering hvor du bedre skjønner «bome-rang-effeketen» av et slikt OL på norsk jord i form av økte idrettslige muligheter, verdens oppmerksomhet på Norge både når det gjelder vitenskap, turisme etc. Sum av verdiene er helt enorme for Norge. Ved neste inlegg fra deg bør du først sette deg ned å lære om samfunnsøkonomi og handel med omverden.

   Petter

 8. Hvorfor skal enda ett OL legges til oslo, regionen i norge som har flest og best idrettsanlegg fra før? Når det ble nei til OL i Tromsø så blir det ihvertfall nei til OL i Oslo fra meg…

  • Flest idrettsanlegg og flest mennesker… Det er en viss sammenheng der.

   Men om man ser antall på tilgjengelighet pr. innbygger , er den lavest i Norge.
   Utkant Norge må bare godta at Oslo trenger fler idrettsanlegg på bekostning av distriktene

  • Oslo har faktisk færrest anlegg pr innbygger, i tillegg i dårligst stand. Bare se på jordal amfi som er ett eksempel av mange, i tillegg ingen skøytehall, annet enn utendørs på Valle og Frogner stadion, Oslo trenger nye annlegg. Når vi da kan Arrangere OL som gir et løft på infrastruktur og anlegg, skaper turisme som da gir penger til samfunnet, og en folkehelse som kan bli bedre ved etterbruk av anleggene. Barne og ungdomsidretten trenger nye anlegg for å kunne fortsette med å satse på både bredde og topp.!

   • Arranger OL der folk bor. Munchen. St. Petersburg, Moskva, Sapporo eller andre store byer med nok befolkning. Ikke i småbyen Oslo.

  • Ditt innlegg er egoistisk og lite gjennomtenk. I gj.snitt har Tromsø og landet
   forøvrig alltid blitt tilgodesett med mye mere enn fylkene i sør for å opprett-
   holde et landsdekkende idrettstilbud. Legger du folketallet til grunn så har det
   vært hyggelig lesning for nordre del av Norge og slik bør det være videre men dere er hverken store nok eller mektige nok i et glissent befolket del av landet for en satsning av et OL med store investeringer og gjenbruk i etterkant som kan forsvare slik satsning. Dele med Sverige? Uhørt og naivt og henger ikke på greip i noen sammenhenger siden statene må garantere for
   satsninger og gjenbruk. Tromsø er kun en urealistisk drøm som KUN en sttsråd lik Gisk kan gå for siden han er velkjent for sine ukvalifiserte uttalelser
   i mangt og mye.

   Dersom du dreier hodet ditt i riktig retning så vil du forstå at Tromsø region har mottatt «enorm» støtte fra det resterende land til trots for sitt lave innbyggertall. Tror ikke du er særlig objektiv og realistisk rundt dette.

   Petter

 9. Det er trist å se at journalister opptrer nærmest som en del av kampanjeapparatet for denne OL-ideen. Men jeg har merket meg at det stort sett er slik det blir når, en gang i blant, seriøse temaer dukker opp i en sportssammenheng — landets redaksjoner bruker stort sett sine sportsjournalister i slike tilfeller, enten det er milliardinvesteringer og politiske prosesser rundt et OL, eller annet. Og mer kan man jo ikke forvente, dette er jo journalister hvis daglige virke består i stille softball-spørsmål som «hva føler du nå?» og «hva er ditt håp for mesterskapet?», og som ser det som sin rolle å formidle entusiasme.

 10. Hvorfor ser folk bare pengene som må brukes på å arrangere et OL? Hvorfor klarer man ikke å se arbeidsplassene som skapes, de arenaene byen får som er en absolutt nødvendighet for fremtidig drift av idretter? Det er mange klubber i byen som ikke har nok muligheter for å møte bl.a. fotballspillere med nok treningsarenaer. Mange har flere 11’er lag, men bare én 7’er bane å tilby. Dette er bra for mange! Vi som myndige må snakke for dem som ikke har stemmerett! Hvor er den norske ryggraden og stoltheten over hva vi som nasjon kan få til? Det er mange som trenger midler. Skoler, barnehager, sykehus, sykehjem, osv. Jeg sier ikke at vi skal se forbi dem.. Det er alltid behov for mye penger om man ser det sånn eller slik. Jeg tror mange ikke ser mulighetene fordi de ikke selv er opptatt av idrett.. Jeg kjører ikke bil, men mener likevel at det må bygges bedre veier.. Håper mange tenker seg godt om én gang til! Godt valg alle sammen 🙂

  • Er det noe Oslo ikke trenger, så er det flere arbeidsplasser. Det er et enormt presset arbeidsmarked og boligmarked i Oslo, og det vil bare bli verre hvis man skulle legge et OL der. Og vi som bor andre steder i landet har sett med økende misnøye på hvordan Oslo har tilrøvet seg flere og flere ressurser fra oss — jevnfør den store kulturinstitusjonsdiskusjonen mellom Bergen og Oslo i vår. Vi sitter med en følelse av å sende all vår rikdom inn til hovedstaden fordi den skal være «standsmessig for en kulturnasjon/idrettsnasjon/sett-inn-favoritt-nasjon». Omtrent som da hele det fattige Frankrike måtte bidra for at kongen skulle få sitt Versailles.

   • Og Mona, ta og les den veldig fornuftige kommentaren til Øystein lengre oppe for å prøve å forstå hvor provoserende det er at idrettsbevegelsen nå driver en massiv kampanje for Oslo sin OL-søknad etter at Tromsø tidligere fikk sin OL-søknad skutt ned av et tilnærmet kupp i den samme idrettsbevegelsen. Ansvarlig statsråd hadde i praksis garantert for Tromsø-søknaden — fordi han innså at dette er en landsdel som faktisk fortjener investeringer, mens etter kuppet brukte idrettsbevegelsen «samfunnsøkonomi» som et vikarierende motiv for å skyte ned Tromsø-søknaden. Den egentlige grunnen er selvsagt at mange i bevegelsen ville ha OL i Oslo eller ikke i det hele tatt.

 11. Jeg skjønner folk godt jeg. Å arrangere OL koster så utrolig mye penger. Hvorfor ikke bruke de pengene der det trengs? Hvis man ser rundt seg, så kan man bare med den lille titten se ting som faktisk trenger å bli fikset. For ikke å snakke om eldreomsorgen og boliger med utviklingshemmede etc. De trenger mer hjelp og istedet for å bruke så mange milliarder på en event, så kan man heller hjelpe de som trenger det.

 12. Bygge veier er jo en av 10 000 ting som er mye bedre og bruke penger på enn OL.
  Ansette folk til og se på gresset gro er jo forsåvidt også en bedre investering.

 13. OL er et arrangement drevet av gamle, korrupte menn som først og fremst bruker det til å fylle egne lommer. Alt som har med OL å gjøre stinker. Jeg er ikke bare imot Oslo-OL, jeg er imot OL som konkurranse. Noen må starte en konkurrent som ikke er styrt av svin!

 14. Folket har skjønt at nasjonen hverken blir noe større eller mindre ved å arrangere en vinterolympiade. I -94 handlet det om nasjonsbygging og å bekrefte oss nordmenns identitet. Det gjør det ikke lenger!

  Dessuten så har vi skjønt at vi har andre ting å bruke pengene på!

  Politikere vil få et forklaringsproblem neste gang det mangler ti tusen kroner for at en 98 år gammel dement dame med kols og beinskjørhet ikke får sykehjemsplass dersom de mener seg råd til et OL til tredve milliarder++.

  Det er oppskriften på hvordan å få folket til å revoltere!

 15. For øvrig så er det latterlig at det ikke er nasjonal folkeavstemning om noe som angår hele landet.
  DET er skremmende.
  Attpåtil så er de som stemmer, hovedstadsfolket, de minst idrettsglade menneskene.
  Afrikanere, akademikere, halvkommunister, tilflyttere og blitzere… Blir ikke mye OL av sånt.

 16. Det blir brukt som et argument at en samlet idrettsbevegelse er for OL i Oslo. Det er riktig at presidenter, generalsektretærer og andre ledere er for OL i Oslo. NIF hadde i 2009 2 047 000 medlemskap. Disse medlemmene er i all hovedsak barn og unge under 18 år og aktive og foreldre i breddeidretten. Av disse er 99,9% opptatt med å få hverdagen i klubbene rundt om i landet til å gå rundt, sørge for at det er penger til å betale neste regning, at lillejenter 2002 har trener osv. Disse folkene som driver idrettsnorge på dugnad har hverken overskudd eller tid tl å engasjere seg i hva idrettsledelsen finner på.
  Hele prosessen rundt OL er toppstyrt, og ikke resultat av et krav fra grasrota. Ledelsen i NIF har vært for opptatt med å piske på plass tvilere og motstandere i særforbund og blandt kretsledere slik at de har glemt hva medlemsmassen vil. Det jevne medlem i idrettslagene føler liten eller ingen tilknytnint til NIF, og av den grunn føler de seg ikke forpliktet av hva toppledelsen vil at de skal mene. Det er viktigere at det er idrettsanlegg og økonomi til å gi barn og unge og breddeidretten bedre forhold i hvedagen.

 17. Da Østlandet med Oslomafiaen i spiss motarbeidet Tromsø som ol-søker forsvant ol-gløden hos et stort flertall av det Norske folk. Heldigvis ser det ut til at også Oslos egne borgere viser solidaritet med Tromsø ved å si nei til Oslo-ol. I tillegg selvsagt til alt det andre nyttige disse milliardene kan brukes til. Hadde Østlandsregionen støttet opp om Tromsø-ol ville vi garantert fått tildelt ol i 2022.
  Hilsen en «sportsfanatiker» fra Bergen.

 18. OL-glød er sikkert flott, det kribler ikke nok i underbuksa mi til at jeg føler det er verdt 10.000 av egen lomme. Ja-siden er en gjeng med opportunister og klakører. De kan ta jobben med å gå litt i seg selv i stedet.

 19. Feil spørsmål, Anders. Her er noe bedre alternativer:

  1. Vi blir mer og mer egoistiske desto rikere vi blir. Hvorfor?
  2. De siste par somrene har et par hundre av Europas fattigste skapt rabalder og lynsjestemning i Oslo når de har brukt sin alminnelige rettighet å besøke oss. Hvorfor er dette blitt et slikt problem for oss?
  3. Alle – virkelig ALLE – tegn tyder på at våre etterkommere får det atskillig tøffere enn oss, på grunn av vårt overforbruk. Likevel maser vi om lavere bensinpriser og enda større puter under armene. Hvorfor?
  4. Vi er i den lykkelige situasjonen at vi kan sysselsette og faktisk brødfø adskillig flere enn de som allerede bor i Norge. Likevel utreder landets tredje største parti hvordan vi skal holde folk utenfor. Hvorfor?
  5. Vi bryr oss mindre og mindre om klimaendringene, kanskje den største hodepinen til våre barnebarn. Hvorfor?
  6. Hvert år godkjennes det og tas det i bruk tusenvis av nye kjemikalier som vi ikke aner langtidsvirkningene av, og enda mindre hvordan de fungerer i miks med andre kjemikalier vi slipper ut i naturen. Hvorfor?
  7. Jordas befolkning øker, og det eneste humane virkemiddelet mot videre økning har vist seg å være å gi spesielt kvinner utdannelse og å fordele godene bedre. Likevel fører vi – som en del av Vesten – en aggressiv politikk som øker undertrykkelsen og forskjellene. Hvorfor klarer vi ikke engang å snakke om dette, og langt mindre å gjøre noe?

  Jeg for min del synes det er et sunnhetstegn at «folk flest» ikke tripper etter å bruke et uanstendig antall milliarder kroner (ganger to, i de obligatoriske budsjettoverskridelsene) på en gigantiman nasjonalsjåvinistisk idrettsfest.

  Det er bra du engasjerer deg, Anders. Nå kan du begynne å bruke det engasjementet på noe nyttig, og begynne å stille de riktige spørsmålene. Mine forslag er bare forslag. Finn det du sjøl brenner for.

  Ha en god dag! 🙂

  • Audun

   Merkelig navn kler en merkelig mann. «Klør i duna?» Noe feil med hodet`?
   Skrivekløa di vidner om at du er sterkt venstrevridd i mangel på utdannelse og vidsyn. Om utdannelse er god bør du oppsøke hjelp for bedre å forstå hva som skjer i Norge og verden forøvrig. Kanskje burde du reise mere rundt i verden FØR du bedømmer Norge som noe dumt og vondt med sine kun
   ca. 5 mill mennesker?
   Kanskje skaffe seg en jobb og skatte til fellesskapet letter en ellers dårlig samvittighet? Tror ikke du er helt god. Ta deg sammen.
   Hvordan har du råd til Internett? Forbauser meg.

   Petter

 20. Problemet er at Oslo består av innflyttere. Spesielt fra nord. Veldig få patrioter her. Alle ønsker det beste for hjembyen sin. Dette synes også i konkurranser folk skal støtte opp om distriktene sine. Mange med «egoistiske» drømmer om å arrangere OL i distriktsnorge. Ingen stemmer på Oslo. Slik har det vært i mange år. Oslo og østlandet er eneste byen og området med kapasitet til å gjennomføre et OL, ut i fra brukere og innbyggere. Best tilgjengelighet. Alle veier fører til Oslo.

 21. Oslo 2022 og NIF har etter min mening begått flere gedigne brølere.

  MAN MÅ VINNE KVARTFINALEN FÅR MAN KAN VINNE FINALEN
  Oslo 2022 og NIF har helt utelatt å tenke på hva som skal til for å vinne innledende runder – nemlig støtte i folket. NIF med Børre Rognlien i spissen har med snedig, politisk kløkt klar å presse gjennom vedtak i idretten slik at saken fremstår med full støtte fra idretten. Dette er vrøvl for å bruke Gerhard Heibergs ord.

  Oslo 2022 har ensidig fokusert på spesifikasjonen fra IOC (som til overmål er hemmelig med den idiotiske begrunnelsen at den kan kopieres av konkurrenter), og kommet opp med et konsept hvor flere interessenter underveis i prosessen har følt seg lurt, neglisjert og tilsidesatt (Norefjell, Drammen, Lier, Asker, Fredrikstad m.fl.)

  De har rett og slett latt et avgjørende viktig grep glippe – nemlig å involvere flere fylker og kommuner i prosessen hvor anlegg skal plasseres. Hadde de fulgt ishockeyforbundet og de andre isidrettenes råd om å plassere ett anlegg i Asker og ett anlegg i Fredrikstad hadde man oppnådd følgende:

  1) De ville hatt mer troverdighet når de proklamerer at dette skal komme «hele Norge» til gode
  2) Oslo kommune ville fått lavere kostnader mtp. investeringer og drift
  3) De ville fått bredere støtte i befolkningen
  4) De ville fått bedre etterbruk av anleggene
  5) De ville fått bedre støtte i neste hinder på veien (Stortinget) om de går videre fra folkeavstemmingen
  6) De ville fortsatt hatt kompakte leker innenfor reglene IOC stiller (60 minutters reisevei) som kunne stått meget sterkt i konkurransen mot München (som har lengre reiseveier og tre deltagerlandsbyer).

  Nå fremstår hele prosessen hvor de med særinteresser (idrettsutøvere, tomtebesittere, hotelleiere, ansatte i forbund og andre deler av Oslo-idretten) henger ut motstandere . Arrogant nok omtaler de folk som ikke har samme mening for snobber (Thommesen, leder av JA-kampanjen) og egoister (generalskretær Inge Andersen i NIF). Slike karakteristikker viser hvor talentløse og arrogante disse såkalte lederne er overfor meningsmotstandere.

  HAR OSLO RÅD TIL Å DRIFTE OG VEDLIKEHOLDE ANLEGGENE I ETTERTID?
  Man kan også begynne å lure om Oslo har tenkt gjennom hva de faktisk er i ferd med å gjøre. I dag har kommunen ansvar for 5 ishaller i Oslo. Ikke klarer de å holde sesongåpent i nærheten av hva andre halleiere klarer og hallene har et forfall man kun har sett maken til etter OL i Athen og Beijing. Jordal Amfi som er et OL-anlegg fra 1952 er et flaut skue.

  Når Oslo kommune ikke engang klarer å ta på seg et skikkelig ansvar for disse fem ishallene – hva skjer når ytterligere fem ishaller med årlige drifts- og vedlikeholdskostnader på ytterligere ca 100 millioner (Oslo 2022 sine tall)? Vil disse også forfalle som Jordal Amfi eller skal de ta penger fra allerede pressede budsjetter i idrettssektoren? Eller skal de tas fra andre pressede sektorer som barn og oppvekst, rusomsorg, eldreomsorg etc.? Det spørsmålet har ingen svart på.

  Oslo kommune: det forplikter å motta så mange anlegg! Kan dere love normale åpningstider og tilstrekkelig vedlikehold av disse anleggene?

  Slik det fremstår i dag så er dette en prosess hvor Oslo har grabbet til seg alle godene og forventer at alle andre skal bakke opp dette.

  INFRASTRUKTUR OG INVESTERINGER
  Det proklameres hele tiden hvor god infrastruktur Oslo vil få som følge av et OL. Etter å ha lest gjennom vedleggene til statsgarantisøknaden finner jeg ikke ett eneste tiltak som vil bedre fremkommelighet eller fjerne køer for byens bilister eller øke kapasitet eller frekvens i kollektivtrafikken. Det er rett og slett et argument som ikke har rot i virkeligheten – med mindre de skal sprenge budsjettrammene da.

  Fordi Oslo kommune ikke har valgt å dele godene (og fremtidige driftskostnader) med andre kommuner samt at lederne opptrer særs arrogant, ser jeg ingen annen mulighet enn å stemme NEI.

 22. Mitt OL-engasjement forsvant etter det skitne spillet som oppsto sist etter at man valgte Tromsø som OL-kandidat for 2018. Da kom spillet som førte til at man fant en unnskyldning for å endre fra ja til nei, når man kontrollregnet og fant ut at det ble noen mrd kroner dyrere enn Tromsø mente. Det var selvsagt flere årsaker, men hovedargumentet som ble brukt var at det ble for dyrt.. 16 mrd var greit, men når man kom frem til at det ville koster drøye 20 så ble det for kostbart å arrangere OL i Norge.

  Så arrangerte Oslo ett ski-vm i 2011, hvor man i ettertid helt glemte den katastrofale førstedagen, hvor ingenting fungerte. Folk kom seg ikke opp til stadion, ikke inn på stadion, og de som kom seg inn i tide så ikke en dritt pga den vanlige tåka som pleier å ligge der. De så bare de siste dagene med sol og folkefest, og fant ut at nei nå må Oslo igjen få arrangere OL, og at det er kun her vi kan ha det.

  Nå snakkes det da om ett OL som ikke skal koste 20 mrd som var for dyrt å bruke nordpå, men om ett OL som kanskje kan komme opp mot 30 mrd å arrangere i Oslo. Da sier jeg som borger bosatt like utenfor Oslo, NEI til OL i Oslo 2022.

 23. Jeg tror folk er lite begeistret fordi de innser at det er så mange uløste oppgaver som i større grad fortjener disse pengene. Gevinsten er rett og slett altfor liten. Hvis det virkelig er behov for 3 milliarder i investeringer i Oslo regionen, hvorfor ikke bare gjøre dette direkte utenom å gå den vannvittige fordyrende Ol-omveien? Resten av landet spør seg dessuten når det skal bli deres tur å bli prioritet.

 24. Beste hadde vært å ha det på Lillehammer igjen der er jo anleggene ferdig treng bare no oppussing. Hadde spart masse penger

 25. Jeg håper at folk stemmer nei og at politikerne avviser denne galskapen. 30 mrd. kr. på lek er sinnsykt mye penger,slike gigaforestillinger hører historien til da ting var litt enklere og billigere. Med så mange stygge bobbledresser samlet på et sted så egner slike ting seg best i Nord Korea.

 26. Å, kutt ut med den jævela negativiteten! Vi er verdens rikeste land, og har ikke «råd» til å arrangere OL? Ren bullshit. Sannheten er, vi har INGEN grunn til å si nei!

  • Vi har mange grunner til og si nei..
   1. Ikke demokratisk valg.
   2.Hvorfor ikke Tromsø? Mange steder som er bedre egnet enn Oslo. Som de har anlegg fra før.
   3.Eg vil heller sette de skattepengene til side for mine barn i fremtiden i stedet for og se de forsvinne med kunstsnøen som smelter i Oslo på en varm vinterdag med regn. .
   4.Hvorfor skal vi i andre fylker og kommuner betale for noe som bare kjøpmenn og butikker i Oslo tjener penger på? Vi skal betale masse skatt for og få Ol til Oslo for at de som bor i Oslo skal tjene mer på vår bekostning.

 27. Dette viser at vi fra andre stder enn i Norge enn i Oslo ikke har en ting ot si når der gjelder sløsing med penger.. skulle tro at det faktis skulle være et denokratisk valg når man har tenkt og sløse 30mrd vekk på noe som Oslo borgerene får nyte godt av.. folk som driver buissnes i Oslo må jo være glad for at andre byer og regioner ikke får lov og festbremse den store penge gaven de kan vinne på dette… Hvis det blir ett Ol-Ja så får eg bare gratulere stordalen for at han tjener rått på hele Norges bekostning.. De gammle som ligger om natten og ikke får lov og gå på do før om 12 Timer kan ihvertfall glede seg til og se at pengene som kunne vært brukt til vedkommede for og gå på do.. blir sløst vekk på kunst snø og annlegg vi ikkje har bruk for…

 28. Hva er den neste folkeavstemningen Oslo blir alene om ?
  Medlemskap i EU ?
  Kanskje dere skal ta fra oss stortingsvalget også?

  Et stort STEG for demokratiet når vi utenfor Oslo ikke får stemme om vi også har lyst og bruke skattepengene VÅRES på OL . .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *